Разработване на проект за финансиране на Вашата иновация
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Разработване на проект за финансиране на Вашата иновация

Процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ предлага безвъзмездна финансова подкрепа за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау”, както и консултантски услуги в подкрепа на иновациите.

Безвъзмездното финансиране може да достигне 70% от цялостната стойност на конкретен проект, започва от 100 000 лева и достига до 1 000 000 лева в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.

Бъдете активни и финансирайте идеите си!

5 890 лв.

* Всички цени са в лева без ДДС

Описание

Имате нужда от свежи пари за развитието на Вашите продукти?

Започнете серийно производство

Вземете субсидия за да започнете бързо производството на Вашя иновативен продукт, като инвестирате в необходимите Дългортайни Материални и Нематериални Активи.

Използвайте специализирани експертни услуги

Получавате финансиране за да развиете пазарите на Вашата иновация, защото печалбата се реализира само с продажби. Позволете си да разполагате с най-добрите бизнес консултанти, за да постигнете сигурни резултати.

0 лв
МИНИМАЛЕН ГРАНТ
0 лв
МАКСИМАЛЕН ГРАНТ
0 %
ФИНАНСИРАНЕ

Ние ще разработим проект за успешно финансиране на Вашата иновация !

Цялостно проектно предложение

На база на Вашата идея и техническа информация за предлаганата иновация, ние ще изготвим в изискуемата форма и структура цялостно проектно предложение, включващо икономическа и пазарна аргументация и бюджет.

Окомплектоване и успешно подаване

Ще окомплектоваме цялостното проектно предложение и всички придружаващи го документи и ще Ви съдействаме за тяхното електронно подписване и подаване в специализирания уеб-базиран софтуер за това.

Безвъзмездното финансиране Ви очаква !

Ако вашата компания е една от Българските стопански организации, които имат минимум 3 завършени финансови години, имат положителни финансови резултати за тях и дейността им е свързана със създаване и пазарна реализация на иновативни продукти и/или технологии.

БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ

Финансовият ресурс на програмата е ограничен!

Все още се колебаете ? Научете повече като изтеглите нашата безплатна електронна книга !

Зарев, Георгиев и Партньори - резюме на програма за финансиране

Изтеглете Резюме на BG16RFOP002 1.022 „Стимулиране внедряването на
иновац ии от съществуващи предприятия“

  1. Кои са допустимите за финансиране проекти
  2. Какво е иновация
  3. Кои са допустимите дейности
  4. Какъв е максималният размер на финансиране за Вашата компания
  5. Какъв е процентът на съфинансиране за Вашата компания

Допълнителна информация

Изпълнител

Работен Език

Защо да изберете PortaBiZ.pro

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Фокусирано съдържание

Изберете точно това, от което имате нужда и веднага ще видите обхвата и цената на избрания продукт.

Проверени изпълнители

PortaBiZ.PRO гарантира, че ще получите желаната услуга, защото проверяваме всяка обява в платформата.

Възложителят оценява

Рейтингът на всяка обява в PortaBiZ.PRO се образува от обратната връзка, на тези които вече са я получили.

Без риск за парите

PortaBiZ.PRO връща 100% от преведената сума, в случай, че не получите услугата по вина на изпълнителя.

Винаги достъпни

Направете избора си в PortaBiZ.PRO по всяко време от компютър, таблет или смартфон докато чакате за среща или си пиете кафето.

Удобно плащане

Избегнете банките, платежните и чакането. С PortaBiZ.PRO плащате с карта и получавате всичко веднага.