НЮТРЕНД Маркетинг Стратегия
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Маркетинг стратегия

Изяснява необходимите и ефективни дейности, бюджети и време, които трябва да бъдат инвестирани в маркетинга, рекламата и продажбите на компанията.

4 420 лв.

* Всички цени са в лева без ДДС

Описание

Какво е Маркетинг Стратегия

Маркетинг стратегията е изготвят индивидуален доклад за планиране и организиране на маркетинг дейността в компанията, в съгласие със заложените краткосрочни-, средносрочни и дългосрочни цели.

Дейностите са изяснени на ниво процес като – пускане на нов продукт, реклама на съществуващ продукт. Дава уникалните стойности на продукта спрямо конкурентните, изяснява корпоративните мисия, визия и цели и подкрепя изграждането на устойчиви бизнес процеси за развитие и растеж на компанията.

Какво получавате

Всички предложени мерки са в унисон с маркетинг микса и стратегическото управление на организацията и включват:

Анализ на продуктите

Разработване на теоретична постановка, среща - разговор и стратегическо планиране на продуктите, при необходимост се предлага промяна и реорганизация на продуктовото портфолио.

Бизнес възможности

Анализ на бизнес възможностите, макро- и микроикономическата среда

Маркетингови цели

Определяне на маркетинговите цели на фирмата

Пазарни сегменти

Определяне избора на целеви пазарни сегменти

Поведение на потребителите

Интерпретация на потребителското поведение

Конкурентност

Извличане на уникалните характеристики на продукта/-ите

Комуникационни канали

Анализ на комуникационните канали

Конкуренция

Анализ на конкуренцията

Корпоративна идентичност

Анализ и одит/предложение за корпоративна идентичност, сайт, социални мрежи

Имидж на бранда

Одит, анализ и планиране изграждането имиджа на бранда

Позициониране

Позициониране на търговската марка

Промоции

Планиране на промоциите

Допълнителна информация

Изпълнител

Работен Език

Защо да изберете PortaBiZ.pro

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Фокусирано съдържание

Изберете точно това, от което имате нужда и веднага ще видите обхвата и цената на избрания продукт.

Проверени изпълнители

PortaBiZ.PRO гарантира, че ще получите желаната услуга, защото проверяваме всяка обява в платформата.

Възложителят оценява

Рейтингът на всяка обява в PortaBiZ.PRO се образува от обратната връзка, на тези които вече са я получили.

Без риск за парите

PortaBiZ.PRO връща 100% от преведената сума, в случай, че не получите услугата по вина на изпълнителя.

Винаги достъпни

Направете избора си в PortaBiZ.PRO по всяко време от компютър, таблет или смартфон докато чакате за среща или си пиете кафето.

Удобно плащане

Избегнете банките, платежните и чакането. С PortaBiZ.PRO плащате с карта и получавате всичко веднага.