Даниела Кисова - Комуникации за високо ефективни екипи по продажби
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Комуникации за високо ефективни екипи (продажби)

Най-големите предизвикателства в екипи работещи с клиенти са липсата на добра комуникация чрез умело формулиране на послания, липса на опит в бранша, и липса на цялостна мотивация  а оттам и на лично присъствие, заради което не се създава добра връзка с клиента.

В тази програма ще научите устойчиви практики за успешно междуличностни взаимодействия в екип и с клиенти. Програмата предлага придобиването на «меки умения» за устойчива и хармонична бизнес среда, която има пряко изражение във финансовите резултати на компанията

930 лв.1 120 лв.

Изчистване

* Всички цени са в лева без ДДС

Описание

Високо ефективни екипи по продажби

Най-големите предизвикателства в екипи работещи с клиенти са липсата на добра комуникация чрез умело формулиране на послания, липса на опит в бранша, и липса на цялостна мотивация а оттам и на лично присъствие, заради което не се създава добра връзка с клиента.

В тази програма ще научите устойчиви практики за успешно междуличностни взаимодействия в екип и с клиенти. Програмата предлага придобиването на «меки умения» за устойчива и хармонична бизнес среда, която има пряко изражение във финансовите резултати на компанията и задържането на компетентни и мотивирани кадри. По-специално, в тридневно обучение се преподават умения за:


o Концентрирани, ясен и последователни послания към клиента;
o Търговско общуване с лекота и кометентност;
o Подобрени вътрешни комуникации;
o Умения за невербало общуване, които директно влияят на продажбите;
o Намален стрес в работната среда;
o Създаване на атмосфера на „wellness“

Първа част на програмата

Първата част на програмата ще фокусира въху ефективна вербална комуникация – вътрепна и външна: формулиране на ясни, ефективни и последователни послания. Фокусът е върху автентично общуване, което птредразполага клиентът и създава усещането за стойност, качество и индивидуалност на обслужването.

Втора част на програмата

Втората част на обучението е свързана с изгражнадето на невербални умения. Невербалната комуникация представлява 85% процента от междуличностнотообщуване. Клиентът има нужда от не повече от 5-10 секунди да направи прецени «Да» или «Не». На тази преценка влияе положението на тялото на консултанта пред него, движенията, жестовете, както и гласа (темпо, подбора на думи и движения). Често една недобра координираност между вербалното послание и езика на тялото води до нарушена връзка с отресщната страна.В тази част очакваме да се постигне най-висока степен на мотивираност и ефективност на екипа, Уменията научени тук дават трайни резултати в работата и личния живот.

Ден 1. Вербална Комуникация.

Продължителност 8 часа. 2 кафе паузи x 15 минути, 1 час обяд.

1. Принципи: възприятие, конфликти, емоции,
2. Презентиране – самовъзприятие и общуване с другите. Как да ни възприемат по-добре.
3. Практикуваме на автентична комуникация.
4. Позиции на възприятие по време на общуване – практика по двойки и тройки
5. Слушането като ключово комуникационно умение.
— Разбиране защо и как слушаме;
— Бариери за ефективно слушане;
— Развиване на компетенции по дълбоко слушане;
— Оформяне на качествени послания и даване/приемане на обратна връзка

Формат: лекционна част е практика в екип, по вдойки или тройки.

Ден 2: Невербална комуникация.

Продължителност 8 часа. 2 кафе паузи x 15 минути, 1 час обяд.

  1. Работа с тялото, жестове и гласа.Разположение на тялото в пространството, вътрешно усещане и влияние на събеседника за ефективно провеждане на разговори/преговори.
  2. Ефективно присъствие. Ефекти в екипната работа и при переговори.
  3. Взаимодействие на различни телесни «патърни» в колектива. Как невербално да подобрим работни и междуличностни взаимодействия, да намалим риска от конфликт и да подобри ефективността на работата си.
  4. Работа с глас и темпо-ритъм. Конгруентност на звук, движенията и смисловите послания.
  5. Практикуване на бързо снемане на стреса в работна среда.

Формат – Практики в екип, по двойки и тройки.

Даниела Кисова - коуч

Даниела Кисова  – коуч, специализация в изграждането на устойчиви екипи, междуличностни отношения, анткризисни стратегии, вербални и невербална комуникация. Сертифицирана като личностен и екипен коуч от Ериксън коучинг Интернешънъл https://erickson.edu/, Международната Академия по Дълбока трансформация http://www.transformationalacademy.com/ и програма по професионален коучинг на Ментор Коучес, България (https://mentorcoaches.com/). Акредитация от Международната Коуч Асоциация, степен ACC (асоцииран коуч). Обучена в няколко нива психобиология и хомеопатична психиатрия.  Многогодишен опит в частния сектор в областта на корпоративни комуникации, търговски отношения, фирмени отношения с общността и заинтересовани страни. Дългогодишен международен опит като мениджър в Съединените Американски щати, Централна и Източна Европа и Централна Азия. Богат опит в модерирането на работни екипи и постигането на екипни резултати. В България Даниела има корпоративен опит в сектор енергетика, минен сектор, телекомуникации.

Допълнителна информация

Изпълнител

Работен Език

,

Размер на екипа:

до 10 служителя, над 10 служителя

Защо да изберете PortaBiZ.pro

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Фокусирано съдържание

Изберете точно това, от което имате нужда и веднага ще видите обхвата и цената на избрания продукт.

Проверени изпълнители

PortaBiZ.PRO гарантира, че ще получите желаната услуга, защото проверяваме всяка обява в платформата.

Възложителят оценява

Рейтингът на всяка обява в PortaBiZ.PRO се образува от обратната връзка, на тези които вече са я получили.

Без риск за парите

PortaBiZ.PRO връща 100% от преведената сума, в случай, че не получите услугата по вина на изпълнителя.

Винаги достъпни

Направете избора си в PortaBiZ.PRO по всяко време от компютър, таблет или смартфон докато чакате за среща или си пиете кафето.

Удобно плащане

Избегнете банките, платежните и чакането. С PortaBiZ.PRO плащате с карта и получавате всичко веднага.