Събитието приключи.

Google Analytics

Дата

13 апр. 2020 - 16 май 2020

Цена

166,00лв.
* Всички цени са в лева без ДДС

Научи как максимум ефективно да използваш инструмента Google Analytics, за да може правилно да четеш статистики, анализираш и оптимизираш своя сайт/онлайн магазин!

Цели на курса

Ако се запишеш в този курс, ще научиш:

– Как правилно да инсталираш Google Analytics и Tag Manager на твоя сайт;
– Конкретни процеси и методологии за анализиране на статистики;
– Технически настройки и функционалности, показани стъпка по стъпка
– Как да правиш А/B тестове и създаваш аудитории за ремаркетинг

За кого е подходящ този курс

За Начинаещи

За начинаещи, които тепърва навлизат в дебрите на Google Analytics и имат нужда от конкретни процеси, които да следват;

За Средно напреднали

За средно напреднали, които искат да обновят своите знания и научат повече процеси и методи на разчитане на данните от Google Analytics;

Теория и практика в курса

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

1/ Кои са основните понятия и инструменти в Google Analytics;

2/ Как и защо да се събират аналитични данни, чрез които да се вземат важни решения за различни аспекти на бизнеса;

3/ Какви са често срещаните грешки при Google Analytics;

4/ Какви технически настройки са необходими и имплементиране на кодовете на Google Analytics и Tag Manager;

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

1/ Разглеждане на конкретни казуси от опита на лектора и тяхното разрешаване;

2/ Тестване различни инструменти от Google Analytics в реална среда;

3/ Анализиране на данни в реална среда;

4/ Настройка на Google Analytics, цели и репорти в реална среда;

НИВО #1 - Учебен План

ЛЕКЦИЯ #1

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И Attribution модели ЗА АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИ КРАЙНИ ЦЕЛИ

– Как и защо се събират данни за посещенията
– Как да се събират качествено данните, на база които се правят изводи и се вземат решения
– Проверка на коректността на данните
– Причисляване на конверсиите към различни канали (Attribution)
– Методи за категоризиране на трафика

ЛЕКЦИЯ #2

НАСТРОЙКА И ТЕХНИЧЕСКО ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА КОДОВЕТЕ В Google Analytics & Tag Manager

– Как се залагат кодове на необходимите инструменти
– Настройки и филтри за коректното събиране на данни
– Проблеми и специфики на сайта, които биха затруднили събирането на данни
– Основните функции в интерфейса на двата софтуера и админ опциите, които са важни за коректната им работа

ЛЕКЦИЯ #3

ПОСТАВЯНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ЦЕЛИ

– Анализ на конкретен бизнес и задаване на правилни цели в Google Analytics за събиране на данни
– Дефиниране на условията за постигане на целите
– Използване на Events за целите на проследяването
– Проследяване на подадени форми
– Настройка на целите в интерфейса и проверка на тяхното правилно функциониране

НИВО #2 - Учебен План

ЛЕКЦИЯ #1

СЪЗДАВАНЕ НА АУДИТОРИИ И РЕМАРКЕТИНГ

– Настройка на аудитории и изграждане на сегменти от потребители, които са важни за бизнеса
– Имплементиране на различни пиксели на различни платформи за сегментиране на потребители с цел ремаркетинг
– Проследяване и анализ на ремаркетинг данни от DataLayer в TagManager

ЛЕКЦИЯ #2

ОТЧЕТИ И Custom Dashboards СПОРЕД СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ НА БИЗНЕСА

– Създаване конкретни отчети, които съдържат важните за бизнеса метрики;
– Проследяване промените в данните и тяхното анализиране;
– Сравняване данните от различни сегменти потребители с цел анализ;
– Създаване автоматизирани отчети, които се генерират през определено време

ЛЕКЦИЯ #3

A/B ТЕСТОВЕ и Custom Alerts ЗА ВАЖНИ KPIs И ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ

– Настройка на Custom Alerts, чрез които се откриват различни
аномалии и резки промени;
– Осъществяне на А/Б тестове;
– Предварителна подготовка за най-честите технически проблеми;

Професионална реализация след курса

След завършване студентите ще могат да приложат наученото като

– Google Analytics специалист в дигитална агенция, startup или голяма компания;

– Google Analytics специалист на свободна практика;


Почасово разписание

13 АПРИЛ - ПОНЕДЕЛНИК

19:30 - 20:30
Откриване на всички свободноизбираеми курсове с уебинар
Място: Обща Facebook група на всички участници в DigitalPRO 2.0

14 АПРИЛ - ВТОРНИК

12:00 -
Отключване на всички лекции от Ниво 1 и Ниво 2
Място: Платформата на DigitalPRO

16 МАЙ - СЪБОТА

09:00 - 13:00
Начало на Workshop с обучение на живо
Място: Учебен център на DigitalPRO, гр. София, ул. „Лютиброд“ 3
DIGITAL Pro

Организатор

DIGITAL Pro

Лектор

Местоположение

София
София
QR Код