Структуриране на бизнеса чрез Молекула на Успеха

Дата

19 юни 2020

Време

През целия ден

Цена

980,00лв.
* Всички цени са в лева без ДДС

Цел на Обучението

Целта на обучението е да се запознаете с етапите за структуриране на устойчиви компании в условията на новата пазарна реалност, чрез лесен и достъпен метод за преструктуриране на съществуващ бизнес или структуриране на нов и валидиран бизнес. Методът “Молекула на Успеха” е създаден за изграждането на цялостна бизнес инфраструктура. Всички фази и етапи от развитието на компанията се анализират и реорганизират, а постигнатите резултати могат да се измерят с реални параметри (време и стойност).

Какво е Устойчив Бизнес

След последната финансова криза много от компании намалиха обема на дейността си или значително понижиха печалбите си. Всички бизнеси пострадаха, а държавите не намериха подходящите решения за излизане от кризата. Бизнесът реагира като се опита да разшири пазарите, което доведе до изчерпване на финансовите ресурси. Едновременно с това пазарът на труда става все по-труден, защото на него се появяват млади хора с нови разбирания и потребности.
За да бъде устойчив всеки бизнес, трябва да се преструктурира като отрази в себе си новите пазарни очаквания, възможностите на новите таланти и новите технологии. Не познаването и не използването на нови и иновативни решения е най-реалния убиец за всеки бизнес и ограничава или спира развитието на компаниите.

Какво е Молекула на Успеха

За да може бизнесът да посрещне предизвикателствата на новата реалност създадохме метод за изграждане на “Устойчив Бизнес”. Методът се нарича “Молекула на Успеха” и е разработен специално за българската действителност от собственика на АРЕН Груп – Цветомир Тошев.
За нас устойчивите компании имат способността да се адаптират дългосрочно към пазара като доставят продуктите си винаги с еднакво качество, собствениците не участват в оперативната работа и могат да скалират без сътресения в организацията. Методът е винаги успешен, когато собственика и мениджмънта участват отдаденото в процеса на управляване на промяната.

Какво ще получите от обучението

Обучението се предлага като еднодневна VIP сесия в група до 4 човека.

По време на обучението ще научите теоретичните основи на Изграждането на Устойчив Бизнес, а в практическите модули ще работим и върху Вашите фирми.

В дискусионният модул всеки участник ще има възможността да постави на обсъждане затруднение, пред което е изправен в момента, свързано с растежа на неговата компания.

Освен това получавате и:

 1. Ясна визия за развитието на Вашата компания
 2. Структуриран план за действие стъпка по стъпка
 3. Отговори на Вашите предизвикателства
 4. Нови интересни познанства

Теоретична част

 1. Запознаване с “Молекула на Успеха”
 2. Бизнес Основи
 3. Бизнес Модел
 4. Бизнес Системи
 5. Корпоративна Култура
 6. Етапи на разработване на Вашата молекула

Практическа част

 1. За всеки модул – Работа върху реални примери от бизнеса на всеки участник
 2. Дискусия върху Вашите казуси

За кого е подходящо това обучение

 1. Собственици на микро, малки и средни предприятия
 2. Управители и директори на микро, малки и средни предприятия
 3. Собственици, управители и директори на Scale-Ups
 4. Собственици и управители в Start-Ups с успешна валидация на пазара

Обучението не е подходящо за

 1. собственици, които бездействат и са страничен наблюдател
 2. собственици, които чакат и се надяват някак си бизнесът да се “закрепи”
 3. мениджъри, които не поемат отговорност за решенията си

Условия за провеждане

 1. Форматът е целодневно обучение в заседателна зала.
 2. Обучението се провежда в залата на АРЕН на адрес: град София, бул. “Андрей Ляпчев” № 54.
 3. Групите са от 1 до 4 човека.
 4. Местата се резервират след постъпване на плащането.

Резервирайте събитието

VIP резервация

VIP резервация на цена 980 лв без ДДС

Наличен Билети: 4
Билетите VIP резервация са разпродадени. Можете да опитате с друг билет или друга дата.
АРЕН - Бизнес Академия

Организатор

АРЕН - Бизнес Академия

Лектор

Местоположение

София
София
QR Код