Събитието приключи.

Ефективен Видео Маркетинг

Дата

13 апр. 2020 - 09 май 2020

Цена

166,00лв.
* Всички цени са в лева без ДДС

Научи конкретни стратегии и тактики за планиране и създаване на Видео съдържание, което генерира висока ангажираност и резултати за твоя бизнес!

Цели на курса

Ако се запишеш в този курс, ще научиш:

– конкретни процеси за създаване на видео съдържание, които да следваш;
– как успешно да интегрираш видео маркетинга в своята стратегия;
– как да създадеш видео съдържание, което води до разпознаваемост и доверие в потребителите;
– кои са видовете бизнес модели и подходи в Дигиталния Storytelling

За кого е подходящ този курс

За Начинаещи

– За начинаещи, които прохождат в сферата на Video маркетингa и имат нужда от конкретни процеси, които да следват при създаване на своята първа видео реклама или ангажиращо съдържание;

За Средно напреднали

– За средно напреднали, които искат да обновят своите знания и научат повече трикове и похвати за оптимизация на своето видео съдържание, за да го направят по-ангажиращо, гледаемо и споделяно;

Теория и практика в курса

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

1/ Какво е Дигитален Storytelling и Уеб видеото като водещ формат;

2/ Какви са основните понятия в Инфлуенсър Маркетинга

3/ Кои са видовете Инфлуенсъри и какви са спецификите при работа с тях

4/ Кои са видовете digital-first формати. Storytelling – как да се избира, планира и създава влиятелно съдържание при позициониране на продукт/услуга

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

1/ Да изгрaдят стратегия за интеграция между история-инфлуенсър-социални мрежи

2/ Да създадат стратегия за постигане на ангажираност и влияние над аудиторията чрез видео съдържание

3/ Да тестват възможностите и спецификите на социалните мрежи от гледна точка на Инфлуенсър Маркетинга

НИВО #1 - Учебен План

ЛЕКЦИЯ #1

УВОД В ДИГИТАЛНИЯ STORYTELLING и ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ

– Какво е Инфлуенсър Маркетинг и как се развива в цялостната Маркетинг система
– Какво е Storytelling и как се развива в цялостната Маркетинг система
– Основни характеристики на уеб видеото
– Видове бизнес модели и подходи в Дигиталния Storytelling

ЛЕКЦИЯ #2

ИНФЛУЕНСЪРИ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАБОТЯ С ТЯХ

– Индетифициране на инфлуенсъри и личности с влияние над различни аудитории
– Процеса по изграждане на комуникационни стратегии и популяризиране на лица в дигитална среда
– Видове инфлуенсъри и подходите за работа с тях

ЛЕКЦИЯ #3

STORYTELLING и ВИДОВЕ digital-first ФОРМАТИ

– Планиране и създаване на съдържание, което ангажира и влияе
– Видовете digital-first формати и ролята на Storytelling-a при всеки от тях
– Възможности за включване на продукт/услуга като част от Storytelling-a

НИВО #2 - Учебен План

ЛЕКЦИЯ #1

СТРАТЕГИИ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

– Видове социални медии и платформи – характеристики и възможности
– Интегрирани комуникационни стратегии между инфлуенсър, история и платформа
– Видове рекламни формати и техните ключови индикатори на ефективност

ЛЕКЦИЯ #2

STORYTELLING И БИЗНЕСЪТ КАТО БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ

– Какви са възможностите на брандираното съдържание
– Видове дигитални рекламни формати
– Процес на поставяне на цели и планиране на бюджети
– Видове метрики за измерване на успех

ЛЕКЦИЯ #3

ПРЕГОВОР, СТРАТЕГИЯ И ПРИМЕРИ

– Преговор на наученото
– Представяне на примери от практиката
– Задаване на задача за видео стратегия

Професионална реализация след курса

След завършване студентите ще могат да приложат наученото като

– Специалист Инфлуенсър Маркетинг в дигитална агенция/компания;

– Brand Manager в дигитална агенция, startup или голяма компания;

– Специалист Комуникации


Почасово разписание

13 АПРИЛ - ПОНЕДЕЛНИК

19:30 - 20:30
Откриване на всички свободноизбираеми курсове с уебинар
Място: Обща Facebook група на всички участници в DigitalPRO 2.0

14 АПРИЛ - ВТОРНИК

12:00 -
Отключване на всички лекции от Ниво 1 и Ниво 2
Място: Платформата на DigitalPRO

9 МАЙ - СЪБОТА

09:00 - 13:00
Начало на Workshop с обучение на живо
Място: Учебен център на DigitalPRO, гр. София, ул. „Лютиброд“ 3
DIGITAL Pro

Организатор

DIGITAL Pro

Лектор

Местоположение

София
София
QR Код